นายนพดล มาซานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

บุคลากร

ตารางสอนออกอากาศ

เริ่มเรียน 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนดีประจำตำบล

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 3/2563

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 4/2563

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 5/2563

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET

กิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนในศูนย์